Nieuws

Lean Six Sigma

zaterdag, 11-4-2015  

Zakendoen is er niet gemakkelijker op geworden in de laatste paar decennia. Dankzij de uitvinding en toepassing van nieuwe technologieën, konden bedrijven binnen enkele tientallen jaren hun capaciteit aanzienlijk vergroten. Met alsmaar meer taken en verantwoordelijkheden om aandacht aan te besteden, loopt een organisatie ook een groter risico op fouten en misstanden in de workflow. Dit zijn vaak communicatiefouten, maar het kan ook te maken hebben met een te grote productie van artikelen of taken die niet voldoende bijdragen aan het eindresultaat dat uw bedrijf voor ogen heeft. Hebt u te kampen met een gefragmenteerde workflow, die is gebaseerd op het werken in projecten? Zorg er dan voor dat u zo min mogelijk energie, talent, kosten en andere middelen verspilt aan zaken die het bedrijf geen voordeel opleveren. Dit doet u aan de hand van de werkmethode Lean Six Sigma. Lean Six Sigma is ontwikkeld om de kosten terug te brengen, de productie te verhogen en de klanttevredenheid te optimaliseren binnen een zakelijke instelling. Het is een principe van Amerikaanse bodem en dan begrijpt u natuurlijk al dat het volledig gericht is op het zo snel en goedkoop mogelijk bereiken van het absolute succes. De methode is ontstaan uit de combinatie van twee reeds bestaande benaderingen uit de industriesector, die daar al enkele decennia met groot succes worden toegepast op het beheren van werkprocessen. De Lean Six Sigma methode stamt uit 2002, toen de Amerikaanse schrijvers Michael George en Robert Lawrence Jr. een boek uitbrachten, getiteld “Lean Six Sigma: Combining Six Sigma with Lean Spead”. Six sigma is in de jaren ’80 bedacht in de industrie voor elektronisch en mechanische producten om de kwaliteit van het productieproces te garanderen. Sindsdien is het in populariteit gegroeid en wordt de methode zeer breed toegepast in de industriesector. Ook de rest van het bedrijfsleven kan baat hebben bij deze principes en methodes. Het is namelijk gebaseerd op het systematisch meten en statistisch analyseren van productieprocessen, om vervolgens een duidelijk beeld te krijgen van wat goed werkt en wat niet. In het de benadering van Lean Six Sigma is deze basis gecombineerd met het principe van lean speed. Het ‘lean’ slaat op het elimineren van aspecten van de workflow die niet bijdragen aan het eindresultaat of dit zelfs tegenwerken. Deze aspecten worden aangeduid met het begrip ‘muda’. Weet u nog niet zeker of uw organisatie baat heeft bij het werken volgens de Lean Six Sigma methode? Lees dan verder voor meer informatie over Lean Six Sigma.

Hoe werkt Lean Six Sigma?

Hoewel Lean Six Sigma is begonnen als werkmethode die voornamelijk in de industriële sector werd toegepast, werken vandaag de dag veel uiteenlopende grote Nederlandse bedrijven volgens deze methode. Denk hierbij aan elektronicabedrijven, banken, transportbedrijven en verzekeringsmaatschappijen. Deze bedrijven zijn niet voor niets de grootste en meest succesvolle van Nederland. Zij hebben in de loop der tijd steeds weten inspringen op trends in de zakenwereld, waarvan zij konden profiteren. De Lean Six Sigma methode is er zo een. De werking van de Lean Six Sigma methode bestaat uit drie grote componenten: meten, analyseren en aanpakken. Allereerst worden er allerlei soorten gegevens verzameld over het productieproces. Hieronder vallen aspecten zoals de snelheid waarmee het ene onderdeel verloopt, hoeveel uur men daaraan kwijt is en hoeveel het oplevert. Wanneer alle belangrijke onderdelen van het werkproces gekwantificeerd zijn en in een statistische weergave getoond kunnen worden, is het tijd voor een grondige analyse van de verkregen informatie. Waar zitten knelpunten, hoe kan men die verbeteren? Volgens de Lean Six Sigma methode is het de bedoeling dat men let op de volgende zaken:

  • Transport
  • Inventaris
  • Logistiek
  • Wachttijd
  • Overproductie
  • Verwerking
  • Misstanden

Dit zijn de zeven ‘muda’, die centraal staan in elk werkproces dat wordt benaderd met Lean Six Sigma. Het is de bedoeling dat de negatieve gevolgen van elk van deze componenten geëlimineerd wordt, zodat men alle beschikbare middelen kan richten op een kwalitatief uitstekend eindresultaat. Uw producten of diensten zullen dus in kwaliteit toenemen, terwijl de kosten die daaraan verbonden zijn omlaag kunnen worden gebracht, omdat de werkzaamheden binnen uw organisatie efficiënter worden geregeld. Met diensten en producten van hoge kwaliteit tegen lage prijs, kunt u de klant een stuk gemakkelijker tevreden stellen.

Maak uw bedrijf efficiënter

De Lean Six Sigma methode is er dus op uit uw bedrijfsvoering te stroomlijnen. Uw organisatie gaat als het ware op dieet: alleen input die het eindresultaat bevordert zal nog worden geaccepteerd. Al het andere wordt afgestoten en geweigerd. Uw bedrijfsvoering wordt hierdoor slanker, beter wendbaar en flexibel. Dit zijn hooggeprezen kwaliteiten in de moderne zakenwereld, waarin veelal projectmatig en agile wordt gewerkt en waarin men constant moet kunnen inspringen op nieuwe technologische, sociale, politieke, bureaucratische en beleidstechnische ontwikkelingen. U past de Lean Six Sigma methode toe door uzelf en uw medewerkers erin te onderwijzen. Er zijn cursussen beschikbaar die u hier alles over kunnen leren. Op internet is veel informatie te vinden over onderwijsaanbieders die een dergelijke cursus verzorgen. Het is even een aardige investering, maar u zult er ook goed van profiteren. Weet u het geleerde correct in de praktijk te brengen, dan hebt u het lesgeld binnen enkele maanden al terugverdiend. In een dergelijke training leert u stapje voor stapje hoe u uw organisatie klaar kunt stomen voor een betere concurrerende positie op de nationale en internationale markt. Hoe groot uw ambities ook zijn, met Lean Six Sigma worden ze direct een stuk beter te realiseren.


Comments are closed.